Armide – Warsawska Opera Kameralna 2017

ARMIDE VARSAVIA

Tragédie en musique in 5 atti di JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687)

Libretto di PHILIPPE QUINAULT

(Parigi, 1686)

 

Direzione musicale Benjamin Bayl

Regia e Coreografia Deda Cristina Colonna  (Premio Olsnienia Roku: Migliore coreografia 2017)

Scene, Costumi, Luci Francesco Vitali

 

Orchestra Musica Antiquae Collegium Varsoviense

Coro Zespol Wokalny Opery Kameralnej

Maestro del Coro Kryzstof Kusiel-Moroz

 

Nordic Baroque Dancers:

Karin Modigh, Charlotte Dilsen-Bell, Guillaume Jablonka, Romain Arreghini, Andrea Miltnerová, Adrian Navarro

 

Armide  Marcelina Beucher
Renaud  Aleksander Rewinski / Aleksander Kunach
Phénice  Sylvia Krysiek / Aleksandra Zakiewicz
Sidonie  Aleksandra Borkiewicz
Hidraot  Jaroslaw Brek
Aronte/Ubalde Piotr Pieron
La Haine  Tomasz Rak
Artémidor/Le Chevalier Danois Sylwester Smulcznynski

 

Warszawska Opera Kameralna

5, 8, 9, 10, 12, 14 Novembre 2017

Ripresa della Coproduzione Innsbrucker Festwochen der Alten Musik / Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, in collaborazione con Centre de Musique Baroque de Versailles

Rassegna stampa

GAZETA POLSKA CODZIENNIE
Wywiad/Alicja węgorzewska-whiskerd, dyrektor artystyczna Warszawskiej Opery Kameralnej, rozmawia Sylwia Krasnodebska. Opera jak bombonierka wykwintnych czekoladek. Intervista / Alicja Węgorzewska-Whiskerd, direttore artistico della Warsaw Chamber Opera, parla con Sylwia Krasnodębska. Opera come una scatola di squisiti cioccolatini
GAZETA POLSKA CODZIENNIE (08/11/2018)
Slodkie zaklęcia i wstydliwe namiętności. Tak jak w wypadku teatru barokowego, gdzie intencjajego twórców bylo zadziwianie i oczarowywanie widzów poprzez sztuczki i mechanizmy sceniczne, wnaszej “Armide” scena nabiera ksztaltu takze przez wykorzystanie efektów multimedialnych – zaznacza Francesco Vitali, scenograf i rezyser światla. Incantesimi dolci e passioni vergognose. Di Sylwia Krasnodębska. Come nel caso del teatro barocco, dove l’intenzione dei creatori era di stupire e incantare gli spettatori attraverso trucchi e meccanismi scenici, nella scena, “Armide” prende forma anche utilizzando effetti multimediali – afferma Francesco Vitali, scenografo e Light designer.
PRZEGLADU 21/11/2017
Bronisław Tumiłowicz o spektaklu “Armide” Jeana-Baptiste Lully w Warszawskiej Operze Kameralnej.
Krytyk „Przeglądu” o międzynarodowej produkcji Warszawskiej opery Kameralnej „Najlepsi w tej operze są polscy śpiewacy”.
Bronisław Tumiłowicz su “Armide” di Jean-Baptiste Lully alla Warsaw Chamber Opera.
Il critico di Przegląd sulla produzione internazionale dell’Opera da camera di Varsavia, “i migliori di questa opera sono i cantanti polacchi”.
OPERA MAGAZINE
the reformed Warsaw chamber opera it’s now trying to find its new identity. Staging Lully’s Armide for the first time in Poland was a step in right direction. The production by Deda Cristina Colonna was prepared in co-production with Centre de Musique Baroque de Versailles and was a major challenge for the Warsaw ensemble as singers have little experience in this repertory. La riformata opera da camera di Varsavia sta ora cercando di trovare la sua nuova identità. La messa in scena dell’Armide di Lully per la prima volta in Polonia è stata un passo nella giusta direzione. La produzione di Deda Cristina Colonna è stata preparata in co-produzione con il Centre de Musique Baroque de Versailles ed è stata una grande sfida per l’ensemble di Varsavia in quanto i cantanti hanno poca esperienza in questo repertorio.
PLEJADA.PL
Alicja Węgorzewska-Whiskerd Wyznaład – do pracy nad pierwszą premierą “Armidy”, która już za nami, udało mi się pozyskać twórców światowego formatu. To przede wszystkim Deda Cristina Colonna, reżyser specjalizująca się w inscenizacjach barokowych. Współpracowała ze świetnym scenografem, Francesco Vitalim. A trzeba dodać, że stworzenie scenografii na naszej małej scenie to prawdziwe wyzwanie. Alicja Węgorzewska-Whiskerd ha confessato – Per lavorare sulla prima premiere di “Armide”, che è già passata, sono stata in grado di scritturare artisti di fama mondiale. Come Deda Cristina Colonna, regista specializzata in produzioni barocche che ha collaborato con il grande scenografo, Francesco Vitali. E dobbiamo aggiungere che creare una scenografia sul nostro piccolo palcoscenico è una vera sfida-
AUSTRIART
Barokowe arcydzieło w Polsce „Armida. Piotr Krzyżanowski. Warszawska Opera Kameralna kupiła wehikuł czasu i przeniosła nas do 15 lutego 1686 roku. Na scenie paryskiego Théâtre Royale wystawiono wtedy Armidę, ostatnie dzieło słynnego, barokowego duetu, kompozytora i librecisty, czyli Jean-Baptista Lully’ego i Philippe’a Quinaulta. Polska prapremiera Armidy odbyła się 5 listopada 2017 roku. Inscenizacja arcydzieła francuskiego baroku jest identyczna jak ta z XVII wieku. To dziś rzadkość. Współcześni reżyserzy operowi próbują, czasem na siłę, uwspółcześnić dawne dramatyczne dzieła muzyczne. Raz im to wychodzi, raz nie. Rzadko zaś mamy do czynienia z rzeczywistą rekonstrukcją, a nie tak modną dziś dekonstrukcją dzieła. Tym razem w Warszawskiej Operze Kameralnej postawiono na wierność interpretacyjną, zarówno muzyczną, jak i sceniczną. A wszystko dzięki światowej sławie choreografowi i znawczyni muzyki barokowej Dedzie Cristinie Colonnie. To ona wraz ze scenografem i kostiumografem Francesco Vitalim przeniosła nas w dworski świat Ludwika XIV. Ale po kolei. Capolavoro Barocco in Polonia “Armide”. Di Piotr Krzyżanowski. La premiere polacca di “Armida” è avvenuta il 5 novembre 2017. L’allestimento di un capolavoro del barocco francese è identico a quello del 17 ° secolo. Oggi è una rarità. I registi dell’opera contemporanea provano, a volte con forza, per modernizzare le precedenti opere musicali drammatiche. Raramente abbiamo a che fare con una vera ricostruzione, non una decostruzione del lavoro che è così di moda oggi. Questa volta, la Warsaw Chamber Opera si è concentrata sulla fedeltà interpretativa, sia musicale che scenica. E tutto grazie alla coreografa di fama mondiale ed esperta di musica barocca, Deda Cristina Colonna. È stata lei che, insieme allo scenografo e costumista Francesco Vitali, ci ha trasferito nel mondo di corte di Luigi XIV. Ma uno per uno.
CAMERALMUSIC.PL
W niedzielny wieczór, 5 listopada, w Warszawskiej Operze Kameralnej, odbyła się polska prapremiera legendarnej opery „Armide” Jeana-Baptisty Lully. Międzynarodowa produkcja, efekty multimedialne i oświetlenie zaprojektowane przez Fracesco Vitalego, stylowy balet Nordic Baroque Dancers pod kierownictwem Karin Modigh, poprowadzona przez Benjami Bayla orkiestra Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, chór i soliści i wreszcie reżyseria Dedy Cristiny Colonny, to wszystko złożyło się na pierwszy spektakl wyprodukowany od podstaw pod kierownictwem nowej artystycznej szefowej Warszawskiej Opery Kameralnej – Alicji Węgorzewskiej Whiskerd. Domenica sera 5 novembre, presso l’Opera da Camera di Varsavia, c’è stata la leggendaria prima polacca dell’opera “Armide” di Jean-Baptiste Lully. Produzione internazionale, effetti multimediali e di illuminazione progettati da Fracesco Vitali, elegante balletto Nordic Baroque Dancers sotto la direzione di Karin Modigh, con la direzione d’orchestra di Benjami Bayle, con l’orchestra Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, coro e solisti, e, infine, la regista Deda Cristina Colonna: tutto fatto per una prima esecuzione prodotta da zero sotto la guida del nuovo diretore artistico del Warsaw Chamber Opera – Alice Węgorzewska Whiskerd.
OPERALOVERS.PL
17 grudnia TVP Kultura pokaże zarejestrowaną w listopadzie na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej polską prapremierę legendarnej opery „Armide” Jeana-Baptiste’a Lully’ego. La televisione polacca ha registrato l’opera inedita di Jean Arm – Baptiste Lully, durante il IX Festival delle opere barocche – il francese barocco nella Warsaw Chamber Opera. Warszawska „Armide” to imponująca rozmachem międzynarodowa produkcja. Orkiestrę Musicae Antiquae Collegium Varsoviense poprowadził australijski dyrygent Benjamin Bayl, efekty multimedialne i oświetlenie zaprojektował włoski scenograf Francesco Vitali, a reżyserii i choreografii podjęła się jego rodaczka – Deda Cristina Colonna. Spektakl wzbogacił prowadzony przez Karin Modigh szwedzki balet Nordic Baroque Dancers skupiający się na rozmaitych projektach choreograficznych opartych na muzyce XVII i XVIII wieku. W roli czarodziejki Armidy wystąpiła solistka Marcelina Beucher. Il 17 dicembre TVP Kultura mostra la premiere polacca leggendaria dell’opera “Armide” di Jean-Baptiste Lully, registrata nel mese di novembre sul palco del Warsaw Chamber Opera. La televisione polacca ha registrato l’opera inedita di Jean Baptiste Lully, durante il IX Festival delle opere barocche. L’Armide di Varsavia è un’impressionante produzione internazionale. L’orchestra “Musicae Antiquae Collegium Varsoviense” è stata diretta dal direttore d’orchestra australiano Benjamin Bayl, gli effetti multimediali e l’illuminazione sono stati progettati dallo scenografo italiano Francesco Vitali e la regia firmata dalla sua connazionale Deda Cristina Colonna. La performance è stata arricchita dal balletto svedese Nordic Baroque Dancers diretto da Karin Modigh. Nel ruolo della maga Armide, si esibisce la solista Marcelina Beucher.